Ontwerp

Het structuurontwerp is vrijdag 4 september aan bewoners en geïnteresseerden gepresenteerd.

Het structuurontwerp is voortgekomen uit een participatief proces, bestaande uit de schetsbijeenkomsten, enquête, persoonlijke gesprekken en de openstelling van de kantine.

Daaruit zijn drie doelstellingen voortgekomen; (1) Coehoorn(Park) groene oase, (2) Coehoorn pocket multitool Park en (3) Coehoorn buurtPark. En vanuit deze doelstellingen zijn acht uitgangspunten gevormd, zie panelen hieronder.

Halverwege 2021, wordt er verder gewerkt aan het ontwerp voor het Coehoorn Park.

De plankaart