Opgehaalde resultaten

De hele maand februari was onze kantine voor u geopend, alsook onze (digitale) postbus. Door middel van enquêtes en gesprekken hebben we goed inzicht gekregen in de wensen die er leven voor de invulling van het toekomstige Coehoornpark. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

We hebben 700 enquêtes huis-aan-huis verspreid waarvan we er 104 hebben teruggekregen. Wat mooi was om te zien is dat een kwart van de respondenten weliswaar op dit moment nooit gebruik maakt van het park maar toch de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Daarnaast hebben we meer dan 30 persoonlijke gesprekken gevoerd met direct omwonenden, wijkbewoners, ondernemers en instanties. In deze flyer ziet u wat dat heeft opgeleverd. 

Met deze resultaten gaan we samen met u een park uitdenken waar de hele buurt zich welkom en prettig voelt. Omdat we dit graag persoonlijk met u willen bespreken, wachten we de regels vanuit het RIVM af. Hopelijk kunnen we deze ideeën in juni aan u presenteren waarna we deze zomer het voorkeursmodel verder uitwerken tot een ontwerp.

Van de enquêtes zijn er 58% ingevuld door bewoners. In vergelijking met het aantal bewoners en ondernemers in de wijk, zijn er meer enquêtes ingevuld door ondernemers.

In de toekomst zien 60% van de betrokkenen Coehoorn Park als een park voor de buurt.

39% van de respondenten zien Coehoorn Park in de toekomst als een plek om mensen te ontmoeten. 31% ziet het als een plek om tot rust te komen. 

De meeste respondenten willen in de toekomst gebruik maken van het Coehoorn Park als ze er kunnen verblijven. 

Toekomstbeeld en betrokkenen

De meeste bewoners zien Coehoorn Park in de toekomst als een plek om te verblijven of om doorheen te wandelen

Met name bewoners hebben een voorkeur aangegeven om te kunnen (moes)tuinieren. 

De ondernemers zien Coehoorn Park als een plek waar ze kunnen verblijven of iets kunnen drinken. 

Bezoekers en studenten hebben geen uitgesproken voorkeur.

 

Toekomstbeeld en leeftijd

De grootste groep respondenten zit in de leeftijdsgroep van 26 tot 44 jaar. Deze groep heeft een uitgesproken voorkeur voor verblijven en wat kunnen drinken in het toekomstige park.

De leeftijd 45 – 64 wil het liefst wat drinken, snel opgevolgd door verblijven en wandelen. 

De leeftijd 65 jaar of ouder heeft een voorkeur voor wandelen en verblijven.

Toekomstig gebruik en betrokkenen

De meeste bewoners zien Coehoorn Park het liefst als een plek om tot rust te komen en een plek om mensen te ontmoeten. 

Ondernemers en bezoekers zien het park vooral als een plek om mensen te ontmoeten.

Toekomstig gebruik en leeftijd

De grootste groep van de leeftijd 26 – 44 jaar ziet Coehoorn Park in de toekomst als een plek om mensen te ontmoeten. 

Dit geldt ook voor de groep van 65 jaar of ouder. Hier is echter het verschil met tot rust komen en uitzicht niet zo groot. 

De leeftijd 45 – 64 jaar zien het park met name als een plek om tot rust te komen.